EnglishItalianRomanian

Servicii

Timar Audit pune clientul înaintea nevoilor personale, motiv pentru care vă vom putea oferi întotdeauna preţuri rezonabile pentru serviciile noastre. Ne angajăm să vă ţinem departe de hăţişul fiscal şi sa vă asigurăm o imagine fidelă a situaţiilor financiare. Încercăm să vă aducem liniştea de care aveţi nevoie pentru a vă desfaşura activitatea în cele mai bune condiţii. Când vine vorba de contabilitate, noi nu ne uităm doar la conturi: noi ne uităm la afacerea ta!

Contabilitate

financiară şi de gestiune (societăţi şi PFA)

Timar Audit vă asigură servicii contabile complete la preţuri acceptabile atât pentru societăţi, cât şi pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Pe bază de user şi parolă, clienţii noştri au posibilitatea de a accesa serverul nostru şi de a intra în programul de contabilitate pentru a emite facturi sau pentru a vizualiza diverse informaţii din contabilitate. Acest mod de lucru duce la costuri mai mici pentru serviciile contabile.

Dintre serviciile oferite enumerăm:

• Înregistrarea documentelor primare (facturi, extrase de bancă, etc.);
• Întocmirea registrului jurnal;
• Întocmirea registrului inventar;
• Întocmirea registrului de evidenţă fiscală;
• Întocmirea jurnalelor de cumpărări şi vânzări;
• Stabilirea TVA de plată/rambursat;
• Calcularea obligaţiilor de plată către Buget;
• Întocmirea şi transmiterea ordinelor de plată aferente;
• Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor (100,112,205, 300,392,394, 390, etc.) către Administraţia Financiară;
• Întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare la Administraţia Financiară (Bilanţ, Cont de profit şi pierdere, Note explicative);
• Consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare;
• Asistenţă de specialitate la controalele efectuate de către organele de control ce aparţin Ministerului Finanţelor;
• Certificare situaţii financiare anuale.

Management

resurse umane

Echipa noastră poate oferi servicii personalizate clienţilor privind:

• Întocmirea şi transmiterea contractelor de muncă către ITM prin înregistrare în REVISAL;
• Înregistrarea deciziilor şi actelor adiţionale;
• Rezilierea contractelor de muncă;
• Întocmirea ştatelor de plată;
• Întocmirea ordinelor de plată aferente datoriilor către Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare la Administraţia Financiară; 
• Întocmirea şi depunerea declaraţiei 205.

Consultanţă

fiscală şi financiară

Echipa noastră poate oferi servicii personalizate clienţilor privind:

• Consultanţă privind optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;
• Asistenţă de specialitate privind stabilirea vectorului fiscal;
• Asistenţă la controalele efectuate de către organele Ministerului de Finanţe în vederea recuperării TVA-ului de la bugetul de stat, şi asistenţă la controlul de fond sau inopinant;
• Certificarea declaraţiei 101;
• Consultanţă şi asistenţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare;
• Verificarea fişei pe plătitor întocmită de Administraţia Financiară;
• Asistenţă de specialitate şi intocmirea documentaţiei necesare obţinerii creditelor bancare, si licitaţiilor;
• Analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash-flow-ului;
• Analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor.

Audit

financiar

Prin auditul financiar realizat în cadrul societăţilor asigurăm îndeplinirea următoarelor obiective:
• Reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii în situaţiile financiare anuale şi a celor consolidate;
• Exprimarea unei opinii privind măsura în care situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a afacerilor entităţii ecomomice şi a rezultatelor pentru exerciţiul încheiat, cu respectarea legilor în vigoare;
• Îmbunătăţirea utilizării informaţiei contabile;
• Aprecierea performanţelor şi eficienţei sistemelor de informare, organizare şi control intern.
• Servicii conexe auditului financiar (la cererea clientului);
• Auditarea parţială a situaţiilor financiare (la cererea clientului);
• Întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare.


Audit intern
Prin auditul intern ajutăm societăţile să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere.
Misiunea noastră este aceea de a îmbunătăţi calitatea activităţii societăţilor, promovând realizarea obiectivelor acestora, prin verificarea controlului intern şi a modului cum acesta şi-a îndeplinit obiectivele permanente privind: securitatea activelor, calitatea informaţiilor, respectarea directivelor şi optimizarea resurselor pe baza analizei riscurilor şi a unei abordări sistematice, făcând recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor.


Auditul de sistem

Efectuăm o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.


Auditul performanţei
Examinăm dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor societăţii sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele.

Auditul de regularitate
Examinăm acţiunile asupra efectelor financiare pe seama fondurilor şi a patrimoniului, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice (conform legislaţiei în vigoare).

Înfiinţare

societăţi şi PFA-uri

Societatea noastră oferă servicii personalizate clienţilor săi privind:

-Înfiinţarea de societăţi comerciale sau de PFA-uri; 

-Consultanță privind alegerea obiectului de activitate;

-Redactare act constitutiv și documentație privind înființarea societății comerciale sau a PFA-ului;

-Înfiinţare puncte de lucru societăţi si PFA-uri

-Întocmire şi depunere dosar pentru înființare.

Lichidare sau dizolvare

societăţi şi PFA-uri

Societatea noastră oferă servicii personalizate clienţilor săi privind:

-Lichidarea sau dizolvarea de societăţi; 

-Obţinere certificate constatatoare;

-Redactare acte adiţionale/ hotărâri AGA;

-Radiere puncte de lucru;

-Întocmire şi depunere dosar pentru lichidare/radiere societăţi comerciale.

Call Now Button
Deschide chatul
Scrie-ne pe Whatsapp